Curriculum vitae Pieter Masereeuw PDF iconPDF-versie Word iconWord-versie English flagClick here for the English version


Algemene gegevens

naam Masereeuw, Pieter Christiaan
geboren 5 november 1957 te Amsterdam
burgerlijke staat gehuwd, 4 kinderen
adres Anna van Saksenstraat 25; 1901 TH Castricum
telefoon 0251-670964, 06-20786265
e-mail pieter#masereeuw.nl (vervang zelf het hekje)
zie ook http://www.masereeuw.nl
foto (foto)

Opleiding en ervaring

middelbare school 1970-1976. gymnasium-alfa (Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn, Nederlands, Geschiedenis)
kandidaatsexamen Universiteit van Amsterdam, 1976-1981, cum laude (klassieke taal- en letterkunde)
doctoraalexamen Universiteit van Amsterdam, 1981-1988, cum laude (hoofdvak Latijnse taalkunde, bijvakken informatica en algemene taalwetenschap)
programmeer- en scriptingtalen Java, Javascript, C++, C, Pascal/Delphi, Prolog, Smalltalk, Perl, Unix shells, JSP, PHP, ACL (Arbortext Command Language), 8086-Assembler
platforms Unix (Solaris, Ultrix, AIX, Linux), VMS, AOS/VS, Macintosh, Windows NT
formalismes SGML, HTML, XML, DITA, XSLT, SVG, XSLT, XSL-FO, XML Schema (XSD), lex/yacc, javaCC, SQL, ..

Overzicht vorige betrekkingen

Vanaf medio januari 2008 Zelfstandig als freelancer via ZZP Oké Pieter Masereeuw.
Mijn klanten: Sanoma Learning, Uitgeverij Malmberg, Ten Brink Offset, NEN (Nederlandse normen), Ambrac/Boom Uitgevers Den Haag, Ambrac/Kluwer, D-reizen, Uitgeverij Pegasus, Politieacademie, Nationale Politie, DCT (o.a. voor Vanderlande Industries, DAF, Nedtrain en Damen Shipyards), CAK (via Informaat), Instituut voor Nederlandse Lexicologie, iCtrl (voor Lloyds Register Rail Europe en voor Nedtrain), Uitgeverij Springer/BSL, The Docworkers, SDU, Van Dale Lexicografie, Uitgeverij Thieme, Logica (voor ING/Postbank), TNT Post Electronisch zakendoen,
1/1/2004-31/1/2008 Coördinator ICT bij Alfabase te Alphen aan den Rijn. Tevens 1 dag per week free-lance werk.
1/11/2000-31-/12/2003 Teamleider IT bij PlantijnCasparie Data te Heerhugowaard (4 dagen per week). Tevens 1 dag per week free-lance werk. Einde betrekking wegens bedrijfssluiting.
1/06/1999 - 31/10/2000 Software engineer bij Ambrac B.V. te Utrecht.
1/01/1997 - 30/05/1999 Systeemanalist/programmeur bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden.
1/12/1995 - 31/12/1996 Systeemontwikkelaar bij Informaat te Baarn.
1/11/1986 - 1/12/1995 Systeemanalist/programmeur bij het Computercentrum Letteren van de UvA.
1/03/1984 - 1/11/1986 Technisch programmeur bij twee ZWO-projecten (conversie van het Longman woordenboek en toepassing daarvan bij het automatisch ontleden van het Engels)
1/05/1983 - 1/07/1985 Programmeur/systeembeheerder bij het Computercentrum Letteren (CCL) van de UvA
1/09/1979 - 1/09/1983 Assistent bij de vakgroep Latijn van de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als taak het vervaardigen van programmatuur voor het ontsluiten van Latijns corpusmateriaal
1/09/1979 - 1/03/1984 Studentenbaantje: PTT Telefoondistrict Amsterdam (internationale telefoonverbindingen)

Zelfstandig als freelancer via ZZP Oké Pieter Masereeuw, vanaf medio januari 2008

Als freelancer probeer ik zoveel mogelijk opdrachten te krijgen die aansluiten bij mijn ervaring en belangstelling. Die liggen vooral op het gebied van de teksttechnologie. U kunt hierbij denken aan:

Bij dit soort projecten maak ik bij voorkeur gebruik van open standaarden (waaronder XML, SGML, XSLT, XSL-FO, SVG en XHTML. Daarnaast maak ik voor het ontwikkelen van applicaties bij voorkeur gebruik van ontwikkelomgevingen die toelaten dat mijn software, inclusief gebruikersinterface, op meerdere platforms kan draaien. Daaruit volgt een voorliefde voor de programmeertaal Java en Java Swing.

Tot mijn recente opdrachtgevers behoren:

Alfabase Cross Media Solutions, 2004-januari 2008

Alfabase Cross Media Solutions is onderdeel van de Amerikaans-Europese Sheridan-groep. Het is een grafisch bedrijf dat zich van drukkerijen en printing-on-demand-bedrijven onderscheidt door geavanceerde prepublishingactiviteiten en een hoge mate van automatisering. Een andere vorm van automatisering heeft betrekking op automatische order-intake en -verwerking.

Prepublishing bij Alfabase heeft vooral betrekking op het volledig automatisch (dus zonder menselijke tussenkomst) omvormen van gestructureerde bestanden (vooral XML en SGML) naar aantrekkelijk vormgegeven PDF-bestanden. Een andere activiteit is het slimmer en efficiënter maken van het (handmatige) DTP-proces, vooral door middel van scripting en hulpmiddelen voor redactionele samenwerking via internet.

Automatische order-intake en -verwerking gebeurt vooral ten bate van printing-on-demand-activiteiten van andere bedrijven binnen de Sheridan-groep. Het is een internationale activiteit, waarbij klanten (wereldwijd opererende uitgevers) hun bestanden op een centraal punt aanbieden, waarna de productie over de wereld (Azië, Europa, Amerika) verdeeld wordt om te besparen op distributietijd en -kosten.

Mijn taak binnen Alfabase en Sheridan was het coöordineren van ICT-ontwikkelactiviteiten. Dat werk bestond uit een aantal onderdelen:

Free-lance activiteiten, één dag per week

Eén dag per week hield ik mij bezig met zelfstandige activiteiten. Hieronder vallen:

Werk-gerelateerde nevenactiviteiten

PlantijnCasparie Heerhugowaard, 2000-2003

PlantijnCasparie Heerhugowaard was een bedrijf dat in grote mate vergelijkbaar is met mijn huidige werkgever Alfabase. Het beschikte, naast een drukkkerij, over een grote prepublishing- en automatiseringsafdeling. Door de malaise in de grafische industrie werd PlantijnCasparie Heerhugowaard helaas door de moedermaatschappij opgeheven. Ik ben voor de definitieve bedrijfssluiting weggegaan.

Bij PlantijnCasparie was ik teamleider van een team van ontwikkelaars en een web-ontwerper. Verder was ik als programmeur ook inhoudelijk betrokken bij projecten.

Via detachering was ik ook betrokken bij conversieprojecten van Kluwer Alphen/Deventer en bij het ontwikkelen van een internetrouteplanner voor Rijkswaterstaat (die rekening hield met file-verwachtingen).

Werkzaamheden

Bij PlantijnCasparie hielden mijn team en ik ons bezig de volgende soorten werkzaamheden:

Ambrac, 1999-2000

Ambrac is een bedrijf dat diensten verleent op het gebied van XML en SGML. Bij Ambrac hield ik me bezig met de volgende activiteiten:

Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), 1997-1999

Bij het INL heb ik me als enige "zware" ontwikkelaar beziggehouden met de volgende soorten programmatuur:

Informaat, 1995-1996

Bij Informaat werkte ik mee aan een systeem (Dox) waarbij bedrijfsinformatie op een gecontroleerde manier werd ingevoerd om vervolgens naar verschillende media (onder andere drukwerk, RTF-bestanden en hypertext-bestanden) te worden geëxporteerd.

Het ontwikkelwerk gebeurde in de oertaal voor objectgeoriënteerd programmeren: Smalltalk.

UvA: Vakgroep Latijn en Computercentrum Letteren (CCL), 1979-1995

Het Computercentrum Letteren was een dienstverlenende afdeling voor de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam. Het stelde apparatuur en standaardsoftware beschikbaar en ontwikkelde waar nodig specifieke applicaties ten bate van letterenonderzoek. Ik hield mij vooral bezig met de volgende werkzaamheden:

Werk-gerelateerde nevenactiviteiten